Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng của Vietsub89 có những gì?

Sau khi bạn quyết định xem phim trên trang web của chúng tôi điều đó đồng nghĩa bạn đã đọc hiểu rõ và đồng ý các điều khoản sử dụng của Vietsub89.com. Các điều khoản trên VIetsub89 đưa ra mục đích tuân thủ các chúng sách của nhà nước ban hành. Tuy nhiên, mọi người có thể yên tâm về pháp lý nếu bạn không vi phạm các điều khoản sau đây.

  • Không sử dụng từ ngữ cấm : Liên quan đến chính trị, phân biệt chúng tộc, sex, cờ bạc, vũ khí và hàng cấm…
  • Không sử dụng từ ngữ xỉ nhục, lăng mạ hay cố ý gây phẫn nộ người khác.
  • Không buôn bán, tự ý đặt link out trên trang web
  • Bạn quản trị không chịu trách nhiệm tình trạng bị hack, mất tài khoản liên quan nếu thành viên tự ý click vào link không liên quan đến vietsub89.

Biên tập lại nội dung

Vietsub89 cam kết hình ảnh, nội dung và video film là bản quyền độc quyền. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xóa bỏ nội dung bản quyền nếu phát hiện. Đồng nghĩa, bạn cũng không có quyền lấy hình ảnh, logo, nội dung và video film của Vietsub89.com. Bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp luật nếu bị phát hiện. Bạn cũng có thể yêu cầu xóa bỏ tài khoản của bạn nếu muốn. Lưu ý, nội dung và các dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi không nằm trong tài khoản cá nhân của bạn. Vì thế, các nội dung này có thể vẫn tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa. Xin vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng tại Vietsub89 để tránh tình trạng vi phạm điều khoản.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản của Chính sách bảo vệ riêng từ này cho phù hợp với điều kiện thực tế và thời gian thực mà không cần thông báo trước cho các thành viên. Nhưng nếu có, chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi lớn bằng cách đặt thông báo trên website của chúng tôi. Lưu ý, bạn phải xem phiên bản mới nhất trước khi đăng nhập vào website.

Từ chối đảm bảo

Mặc dù Chính sách bảo vệ riêng tư đặt ra những tiêu chuẩn về Dữ liệu. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền từ chối đảm bảo những thông tin ở những trường hợp bất khả kháng hoặc những trường hợp bên thành viên vi phạm điều khoản.

Trường hợp bất khả kháng được hiểu là các sự kiện không nằm trong sự kiểm soát hợp lý của bên chịu ảnh hưởng của sự kiện đó và không thể lường trước được, cho dù nó xảy ra trong hiện tại hay tương lai. Vietsub89.com cam kết sẽ hỗ trợ tối đa để thực hiện việc cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể, giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh nhưng không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong các trường hợp bất khả kháng.